Archive for December, 2012

Dec 12

โพสนี้ ไม่ขออธิบายมากนะครับ ภาพๆ เดียว สื่อความหมายได้หลายพันคำกันเลยทีเดียว
traffic compare

  • Share/Bookmark
Dec 12

ระวัง การใช้ขอมูลสถิติจาก statcounter.com เพียงอย่างเดียว อาจทำให้เราพลาดข้อมูลสำคัญ เนื่องจาก statcunter ใช้งานง่ายมาก แถมติดได้หลายๆ เว็บด้วย code ตัวเดียวกัน

แต่เชื่อไหมว่า มันไม่ละเอียดพอ และีข้อมูลสำคัญๆ ที่มันเก็บไม่หมด หรือ หลุด หากเรา monitor web แล้ว ไม่ทราบว่าคนเข้าที่แท้จริงเท่าใด ด้วย keyword ไหน มันช่างเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่ง

ทำไมถึงพูดว่ามันเก็บไม่หมด เนื่อจากเป็นเวลาหลายเดือนเหมือนกันที่ดูข้อมูลจาก statcounter เพียงอย่างเดียว บางครั้งคนเข้าเว็บก็น้อยมาก เป็นที่่น่าแปลกใจ keyword ก็ไม่ค่อยมีที่ค้นเจอเรา

แต่เชื่อไหม เมื่อดูจาก Awstats ของผู้ให้บริการ server (ในที่นี้ผมใช้ hostgator นะครับ) กลับพบว่ามีหลายคีย์เลยที่ server จับได้ ในขณะที่ statcounter มันไม่พบคีย์เหล่านี้ ที่นำ traffic จาก search engine มาให้เรา

ทำให้คิดได้ว่าจริงแล้ว statcounter เป็นบริการฟรี ที่ใช้ guide การทำงานได้ แต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย คุณต้องมีตัวเก็บสถิติที่ดีๆ อย่างอื่นใช้งานประกอบร่วมด้วย

หลังจากวันนี้คงได้ track keyword หลายๆ ตัวที่พลาดหายไป แล้วปรับเนื้อหาตาม keyword เหล่านั้น สถานการณ์ im ก็น่าจะดีขึ้น

Awstats ¢Í§¼ÙéãËéºÃÔ¡Òà server ã¹·Õè¹Õé¼Áãªé hostgator ¹Ð¤ÃѺ ¾ºÇèÒÁÕËÅÒ¤ÕÂìàÅ·Õè¨Ñºä´é ã¹¢³Ð·Õè statcounter ÁѹäÁ辺¤ÕÂìàËÅèÒ¹Õé ·Õè¹Ó traffic ÁÒãËéàÃÒ
·ÓãËé¤Ô´ä´éÇèÒ¨ÃÔ§áÅéÇ statcounter à»ç¹ºÃÔ¡ÒÿÃÕ ·Õèãªé guide ¡Ò÷ӧҹä´é áµèäÁèãªè¤ÓµÍºÊØ´·éÒ ¤Ø³µéͧÁÕµÑÇà¡çºÊ¶ÔµÔ·Õè´Õæ ÍÂèÒ§Í×è¹ãªé§Ò¹»ÃСͺÃèÇÁ´éÇÂ
ËÅѧ¨Ò¡Çѹ¹Õ餧ä´é track keyword ËÅÒÂæ µÑÇ·Õè¾ÅÒ´ËÒÂä» áÅéÇ»ÃѺà¹×éÍËÒµÒÁ keyword àËÅèÒ¹Ñé¹ Ê¶Ò¹¡Òóì im ¡ç¹èҨдբÖé¹
  • Share/Bookmark
Dec 11

Godaddy Coupon

ถ่ายภาพมาให้ชม ด้วยความภาคภูมิใจ ที่จดทัน แล้วก็รีบแจ้นมาบอกเพื่อนๆ ด้วยครับ

go

Code

LKSRTL99X
Take 90% Off .COM domains, now only $0.99. Expires 16/12/12.

LKSRTL99X

Take 90% Off .COM domains, now only $0.99. Expires 16/12/12.

ถูกยังกะแจกฟรี ทราบแล้วจดด่วยตกโดเมนละไม่ถึง 30 บาท หาถูกกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว

  • Share/Bookmark