Dec 24

Search Dialogue

… ผู้กำกับ เช่น jaws ผู้กำกับ

1544834252102

…… แสดงโดย เช่น superman แสดงโดย

1544834314737

…. รับบท โดย เช่น แฮรี่ พอร์ตเตอร์ รับบทโดย

1544835075051

เมืองหลวง ประเทศ … เช่น เมืองหลวง ประเทศพม่า

เมือง… ประเทศ เช่น เมืองริยาด ประเทศ

1544835004892

…. อยู่ ประเทศ เช่น ซาฮาร่า อยู่ ประเทศ , เดดซี อยู่ ประเทศ

1544834858347

…. เขต เช่น ศาลแม่นากพระโขนง เขต

นายกรัฐมนตรี คนที่ … เช่น นายกรัฐมนตรี คนที่ 20

1544834085049

ธงชาติ…. เช่น ธงชาติอเมริกา

1544835593518

วันชาติ…. เช่น วันชาติอเมริกา

1544835643252

หน่วยเงิน … เช่น หน่วยเงิน อเมริกา

1544836358877

ผลงาน … เช่น  ผลงาน ลีโอนาโด ดีคาปริโอ154483643266415448368642821544836908546

  • Share/Bookmark

Comments are closed.