เวลาที่เซอร์เวอร์ : 03:06:24 น. บอท 50 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.74 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 20.01:40 น.
2Google 66.249.79.5 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 13.03:15 น.
3Google 66.249.79.5 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 10.45:51 น.
4Google 66.249.79.4 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 05.06:46 น.
5Yandex 213.180.203.148 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 02.08:57 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.53:44 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.53:38 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.53:27 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.53:17 น.
10Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.51:51 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.101 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:29 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:23 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.101 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:21 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:20 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:19 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:19 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:17 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:16 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:15 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.101 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:14 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:13 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:12 น.
23Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:11 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:10 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:10 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:10 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:09 น.
28Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:09 น.
29Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:04 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:03 น.
31Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:03 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:02 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:02 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:02 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:02 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:01 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:01 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:00 น.
39Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:00 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:00 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.99 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:00 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.49:00 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.48:59 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.48:59 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.48:59 น.
46Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.100 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21.48:58 น.
47Google 66.249.79.4 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 18.28:33 น.
48Yandex 5.255.231.138 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 11.14:33 น.
49Yandex 213.180.203.246 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 11.14:23 น.
50Yandex 213.180.203.142 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 11.07:47 น.