เวลาที่เซอร์เวอร์ : 00:47:40 น. บอท 50 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 22.31:10 น.
2Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 22.23:46 น.
3Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 21.08:41 น.
4Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 20.50:28 น.
5Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 19.56:36 น.
6Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 19.39:47 น.
7Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 19.03:21 น.
8Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 17.13:01 น.
9Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 15.58:20 น.
10Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 14.57:52 น.
11Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 12.08:53 น.
12Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 10.44:23 น.
13Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 10.23:46 น.
14Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 10.17:46 น.
15Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 08.55:58 น.
16Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 08.55:52 น.
17Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 08.01:24 น.
18Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 07.26:11 น.
19Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 06.01:17 น.
20Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 03.38:55 น.
21Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 02.16:01 น.
22Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 02.00:12 น.
23Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 01.44:59 น.
24Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 01.43:23 น.
25Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 01.33:23 น.
26Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01:17 น.
27Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 22.09:09 น.
28Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 22.05:45 น.
29Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 21.20:06 น.
30Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 21.16:41 น.
31Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 19.40:35 น.
32Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 18.55:44 น.
33Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 17.25:50 น.
34Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 16.45:35 น.
35Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 16.36:47 น.
36Google 89.35.39.180 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 16.24:28 น.
37Google 89.35.39.180 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 16.24:27 น.
38Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 15.58:20 น.
39Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 15.54:09 น.
40Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00:53 น.
41Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 11.10:32 น.
42Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 10.35:59 น.
43Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 09.55:34 น.
44Google 66.249.69.61 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 09.39:04 น.
45Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 09.12:48 น.
46Google 66.249.69.63 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 08.57:49 น.
47Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 08.42:18 น.
48Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 06.44:13 น.
49Google 66.249.69.32 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 06.26:16 น.
50Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 05.18:12 น.