เวลาที่เซอร์เวอร์ : 06:26:38 น. บอท 50 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.9 วันนี้ เวลา 05.45:16 น.
2Google 89.35.39.180 วันนี้ เวลา 05.41:35 น.
3Google 89.35.39.180 วันนี้ เวลา 05.41:35 น.
4Google 89.35.39.180 วันนี้ เวลา 05.41:34 น.
5Google 89.35.39.180 วันนี้ เวลา 05.41:34 น.
6Google 89.35.39.180 วันนี้ เวลา 05.41:33 น.
7Google 89.35.39.180 วันนี้ เวลา 05.41:32 น.
8Google 89.35.39.180 วันนี้ เวลา 05.41:31 น.
9Google 66.249.79.11 วันนี้ เวลา 05.26:22 น.
10Yandex 178.154.200.141 วันนี้ เวลา 03.38:23 น.
11Google 66.249.79.13 วันนี้ เวลา 03.07:46 น.
12Yandex 178.154.200.72 วันนี้ เวลา 02.19:53 น.
13Google 66.249.79.13 วันนี้ เวลา 01.20:33 น.
14Yandex 178.154.200.141 วันนี้ เวลา 01.19:37 น.
15Google 66.249.79.11 วันนี้ เวลา 00.49:03 น.
16Google 66.249.79.9 วันนี้ เวลา 00.23:51 น.
17Google 66.249.79.9 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.20:51 น.
18 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
19 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
20 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
21 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
22 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
23 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
24 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
25 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
26 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
27 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
28 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
29 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
30 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
31 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
32 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
33 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
34 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
35 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
36 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
37 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
38 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
39 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
40 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
41 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
42 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
43 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
44 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
45 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
46 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
47 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
48 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
49 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
50 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.