เวลาที่เซอร์เวอร์ : 15:45:33 น. บอท 50 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 193.142.146.226 วันนี้ เวลา 15.29:34 น.
2Google 193.142.146.226 วันนี้ เวลา 15.29:33 น.
3Google 193.142.146.226 วันนี้ เวลา 14.46:10 น.
4Google 193.142.146.226 วันนี้ เวลา 14.46:09 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.98 วันนี้ เวลา 13.47:16 น.
6Google 66.249.79.3 วันนี้ เวลา 11.45:29 น.
7Google 66.249.79.3 วันนี้ เวลา 11.45:16 น.
8Google 66.249.79.3 วันนี้ เวลา 11.45:06 น.
9Google 66.249.79.5 วันนี้ เวลา 11.45:01 น.
10Google 66.249.79.3 วันนี้ เวลา 11.44:56 น.
11Google 66.249.79.4 วันนี้ เวลา 11.44:15 น.
12Google 66.249.79.5 วันนี้ เวลา 11.44:02 น.
13Google 66.249.79.3 วันนี้ เวลา 11.42:54 น.
14Google 66.249.79.5 วันนี้ เวลา 11.28:29 น.
15Yandex 213.180.203.125 วันนี้ เวลา 10.28:06 น.
16Yandex 5.255.231.97 วันนี้ เวลา 08.38:51 น.
17Google 66.249.79.3 วันนี้ เวลา 05.14:03 น.
18Yandex 95.108.213.157 วันนี้ เวลา 04.58:55 น.
19Yandex 95.108.213.162 วันนี้ เวลา 00.51:26 น.
20Google 66.249.79.4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.12:09 น.
21 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
22 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
23 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
24 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
25 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
26 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
27 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
28 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
29 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
30 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
31 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
32 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
33 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
34 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
35 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
36 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
37 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
38 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
39 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
40 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
41 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
42 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
43 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
44 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
45 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
46 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
47 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
48 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
49 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
50 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.